Senaste Kommentarerna

fredag 21 januari 2011

Utfiskning och fattigdom i Västafrika

En miljötragedi utspelar sig längs Västafrikas kust. En fiskeflotta från EU-länder bidrar till att havet töms och lokala fiskare lämnas utan levebröd.

I en ny rapport visar Naturskyddsföreningen att den svenska regeringen varit passiv när EU tecknat fiskeavtal med länder i Västafrika. EU har heller ingen kontroll på om pengarna kommer lokalbefolkningen till godo.

Fiskbestånden utanför Västafrika är enligt FN:s rådgivande fiskekommitté CECAF i de flesta fall överfiskade, utfiskade eller har ett oklart läge. Trots det har EU valt att teckna fiskeavtal och betalt kompensation till de berörda afrikanska länderna. De har fått 130 miljoner euro för att EU:s fartyg ska få bedriva ett omfattande fiske utanför kusten.


De fattigas mat försvinner
– En ekologisk katastrof kan stå för dörren, som EU varit med och orsakat och som tar ifrån de fattiga längs kusterna deras möjlighet till mat för dagen. Fiskbestånd som slås ut riskerar att aldrig återhämta sig. Det är ett tungt ansvar EU tar på sig när man bidrar till att tvinga miljontals människor att söka sig ny försörjning någon annanstans, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har granskat den svenska regeringens agerande i EU:s beslutsprocess kring avtalen. I rapporten redogörs för hur både den förra och den nuvarande svenska regeringen oftast valt att inte försöka påverka avtalen.

– Den svenska regeringen, både den nuvarande och den förra, har blundat inför det oansvariga fisket i området, säger Mikael Karlsson.

Fiskerätter utan fisk
Enligt FN:s havsrättskonvention kan ett land köpa fiskerätter endast om man vet att det finns ett överskott av fisk i området. Det har emellertid inte hindrat EU att förhandla till sig stora fiskerättigheter av flera länder i Västafrika. Betalningen för fiskeavtalen som tas från EU-medel, dvs skattepengar är 1,6 miljarder kronor, drygt 16 procent av EU:s fiskeribudget. Fisket som avtalen omfattar utnyttjas av ett fåtal fartyg, huvudsakligen från Spanien, Portugal och Frankrike.

Naturskyddsföreningens rapportförfattare har rest i Mauretanien, Guinea-Bissau, Senegal och Guinea (Conakry) för att se hur pengarna från EU kommer det lokala fisket till del, så som EU krävt i avtalet. Men resultatet av granskningen är nedslående.

Pengarna till statskassorna
– Pengarna går rakt in i dessa länders underfinansierade statskassor. Vi fann bara få tecken på att EU-pengarna kommit fiskesektorn till godo, säger Kajsa Garpe internationell havshandläggare på Naturskyddsföreningen som var med på resan.

Inte heller EU-kommissionen kan redogöra för hur man kontrollerar hur pengarna används. När Naturskyddsföreningen begärde ut uppgifter om detta vägrade kommissionen att lämna ut informationen, trots att man deklarerat att det ska finnas en stor öppenhet på detta område.

I rapporten konstateras att den externa fiskeripolitik som EU hittills bedrivit har varit ett misslyckande. 2012 ska beslut fattas om en ny fiskeripolitik. Den är möjlig att påverka, om svenska politiker vill.

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: