Senaste Kommentarerna

lördag 8 januari 2011

Bjud inte barnen på sprit

Risken för att ungdomar ska börja dricka alkohol ökar om föräldrarna bjuder dem. Det visar studier tydligt. Med den vetskapen har flera skolor i landet lyckats minska tonårsfylleriet avsevärt – genom att rikta sin information till föräldrarna i första hand, istället för till eleverna.


Metoden kallas ÖPP, Örebro preventionsprogram, som syftar till att utbilda föräldrar i alkohol- och drogattityder.
Målet är att skjuta upp ungdomars alkoholdebut och bakom metoden står psykologerna och forskarna Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin från Örebro Universitet.
– Baserat på vår grundforskning på området utvecklade vi ett preventivt program som riktar sig till föräldrarna, berättar Nikolaus Koutakis.
– Den grundläggande idén bakom metoden är att påverka föräldrarnas attityder till ungdomars drickande, för att den vägen påverka barnens alkoholvanor.

Tydliga regler
Det handlar mycket om att lära föräldrarna att sätta tydliga regler för sina tonåringar.
– En enkel metod med enkla och raka budskap, säger Nikolaus Koutakis. Våra resultat visar tydligt att det är möjligt att förändra föräldrars hållning till ungdomars drickande – och att detta tycks ha effekter på ungdomarnas drickande.

Sprids över landet
Under tre års tid har metoden testats på fyra högstadieskolor och resultatet blev förbluffande bra. Alkohol- konsumtionen halverades på de skolor som deltog.
Nyfikenheten sprids nu över landet och metoden testas och utvärderas också i Holland.
I Örebro har anställda från socialtjänsten utbildats och under hösten inledde man arbetet med att informera föräldrarna till sjundeklassare.
– De ungdomar som dricker regelbundet varje månad är också de som ägnar sig åt annat normbrytande beteende, de skolkar, har sämre relationer till lärarna och föräldrarna, säger Nikolaus Koutakis.

Engagemang viktigt
Nikolaus Koutakis är bestämd i sina åsikter, att som förälder engagera sig i sin tonårings drickande leder till en dramatisk minskning av alkoholintaget.
– Existerande forskning visar konsekvent att föräldrar som har en tillåtande hållning och som bjuder sina barn på alkohol hemma har inte bara barn som dricker mer än andra, de har också barn som ökar sitt drickande snabbare från årskurs sju och framåt i grundskolan.
Sven Andreasson är chef på Folkhälsoinstitutets alkohol- och narkotikaavdelning och han talar också om vikten av restriktiva föräldrar.
– Flera studier, oberoende av varandra, visar att ju restriktivare föräldrarna är, desto mindre dricker deras barn.

Seglivade myter
Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin försöker hela tiden slå hål på seglivade myter som att ”ungdomar som bjuds på öl och vin hemma lär sig hantera alkohol bättre än de som tvingas dricka i smyg”.
Det går hand i hand med de antilangningskampanjer Mats Söderberg på IOGT-NTO ägnar mycket tid åt.
– Många föräldrar tror att de skyddar sina barn genom att köpa ut åt dem. På det sättet tror de att de har koll på vad och hur mycket barnen dricker, säger han.
Medan många experter istället hävdar att det är precis tvärt om. Att bjuda hemma bäddar för mer supande ute.

Enkät i Hultsfred
Den enkät som fältassistenterna gjort bland åttondeklassarna i Hultsfreds kommun visar också tydligt, att många föräldrar bjuder eller rent av köper ut åt sina barn.
På frågan ”Har du fått alkohol av dina föräldrar?” svarar så många som 60 procent av pojkarna och 61 procent av flickorna, att de har fått det.
– Det är intressant, säger Sven Andreasson, föräldrar undervärderar ofta sin egen roll i det hela. Man tror att det är andra faktorer som styr barnens drickande, exempelvis kompisar och intryck från internet.

Är det möjligt att minska ungdomars drickande med preventiva åtgärder?

Forskargruppen Nikolaus Koutakis och Håkan Stattin från Örebro Universitet fick 1999 till 2001 speciella medel från Statens Folkhälsoinstitut för att undersöka möjligheterna att minska drickandet bland ungdomar i Sverige.
Uppdraget handlade om att utarbeta preventiva verktyg som med begränsad utbildning kunde användas av preventionssamordnare i olika kommuner, med ett minimum av kostnader lokalt. Läs mer på www.vuxnamotdroger.se och www.oru.se

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: