Senaste Kommentarerna

fredag 28 januari 2011

Socialdemokraterna och Skolan

En av de bästa saker som SVT har satsat på de senaste åren, är dokumentärserien om klass 9A. Få saker har givit en sådan enorm skjuts åt skoldebatten som denna serie, där de dåliga resultaten i den svenska skolan kläs av inpå bara skinnet.

Skolpolitik
I nästa vecka börjar en ny omgång av 9A, där lärarna i en annan skola ska tränas att bli bättre i sina roller. Man har en stark känsla av att den serien inte kommer vara mindre nedslående. Däremot kommer den förmodligen åter igen att blåsa nytt liv i skoldebatten.

Den PISA-undersökning som kom i höstas och som vi skrivit flera gånger om på ledarsidan, bevisar tyvärr det som dessa serier lyft upp till ytan. Den svenska skolan imploderar.

Mikael Damberg, skolpolitisk talesman för Socialdemokraterna, begärde en extrainsatt debatt av just den anledningen. Den hölls i onsdags i riksdagen. Det var lite otydligt vad S egentligen ville med denna debatt.

Var det verkligen skolfrågan som var det viktiga, eller var det viktigare för Mikael Damberg att verka handlingskraftig inför partiledarsonderingen i sitt eget parti?

Han verkade nämligen inte särkskilt påläst, och ägnade sig mest åt att slå in öppna dörrar.

När resultaten av PISA-testen kom i december efterlyste han genast "snabba åtgärder" av den sittande regeringen, samt att Jan Björklund inte skulle skylla på Socialdemokraterna för de dåliga resultaten.

Men exakt vad dessa "snabba åtgärder" skulle bestå i var han dock mer otydlig med.

I debatten fick vi besked om vad S kräver:

Lämplighetsprövning för lärare som ska antas till utbildningen. Öronmärkta pengar till utsatta skolor. Tillräcklig undervisning - 10 år i grundskolan. Och att lärare ska ha möjlighet att ägna sig åt forskning på deltid.

Men - lärarantagningen är redan under utredning. Det ska alltså åtgärdas.

Att resurser fördelas efter behov finns redan i läroplanen, dock inte i någon lagstiftning. Utbildningsminister Jan Björklund sade sig inte ha något emot att lagstifta om det.

Damberg vill ha tio år i grundskolan. Hur vore det om man först åtgärdade problemet med att ungefär ett av tre undervisningsår går bort bara till tramsande på lektioner, innan läraren kan börja undervisningen? Beräkningar enligt Stavros Louca, matematiklärare i 9A-serien.

Sen är det mycket möjligt att man ändå behöver lägga på ett år - men inte heller det är en "snabb" åtgärd, vilket ju Damberg efterlyser.

Socialdemokraterna vill återta initiativet i debatten. Men att försöka ge sig på Jan Björklund i skolfrågan är väl ungefär som att en optimistjolle vill segla ikapp med Finlandsfärjan.

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: