Senaste Kommentarerna

lördag 27 februari 2010

Har du klämt på dina bröst ännu?

Alla kvinnor i Sverige erbjuds under en period av livet regelbundna hälsokontroller av brösten med mammografi, bröströntgen. Undersökningarna görs för att man ska kunna upptäcka och behandla bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt. Med mammografi kan man hitta tumörer medan de fortfarande är så små att man inte kan känna dem.

Men ta för vana att regelbundet känna igenom dina bröst och sök läkare om du märker några förändringar.

På Youtube finns en rolig video som uppmanar kvinnor att undersöka sina bröst innan det är för sent.Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden och ökar dessutom. Till skillnad från många andra cancerformer är bröstcancer vanlig redan i 50–60-årsåldern och förekommer även hos kvinnor som är yngre än så. Samtidigt som bröstcancer blir vanligare, ökar chansen att överleva sjukdomen.

Reaktioner:

0 kommentarer: