Senaste Kommentarerna

tisdag 15 november 2011

William Faulkner (1949)

I Själamässa för en nunna finns typiskt faulknerska effekter – spelet med olika tidsperspektiv och det att boken är utformad samtidigt som en roman och ett skådespel. Så framflyter ju våra liv ofta för det mesta rätt prosaiskt och avbryts endast av kortare dramatiska episoder.

De som inbillar sig att de själva väljer sitt öde – en självmotsägelse i sig – lägger antagligen större vikt vid de dramatiska momenten. Man kunde ha handlat annorlunda. Sällan reflekterar de över om också föreställningen att man kunde ha handlat annorlunda är determinerad.

William Faulkner
En viktig luthersk trossats är att jag inte kan välja att bli en kristen eller ”välja Jesus”. När Luther i Lilla katekesen skall förklara den tredje trosartikeln om den Helige Ande och Andens verk, börjar han: ”Jag tror att jag inte kan tro.” Gud har det faulknerska perspektivet upphöjt i oändligheten och att tala om ett vårt ’val’ inför Honom är meningslöst. Paulus säger: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.” (Ef. 1:4—5)

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: