Senaste Kommentarerna

söndag 2 oktober 2011

Skolavslutning i kyrkan ?

Hur många gånger har man inte hamnat i diskussionen om skolavslutning i kyrkan. Och av någon anledning verkar många vara av dem bestämda anledningen att det är "någon invandrare" som har lyft frågan på bordet. Och bara av den anledningen bryr man sig inte om att införskaffa fakta utan gasar på med okunskap. Nej det är inte invandrarna som har lyft frågan utan en klok svensk som är insatt i hur skollagen lyder.

Själv är av jag ståndpunkten att den svenska skolan ska följa skollagen, utan undantag. I paragraf 6-7 står det att alla enheter i svenskt skolväsende ska vara icke-konfessionella. Både skolor med offentlig huvudman och skolor som är fristående. Det får förekomma konfessionella friskolor, men då ska konfessionella inslag vara frivilliga.

Jesus
Lagen är tydlig. Lagen säger att skolan skall vara konfessionsfri och det ska den också vara. Därför är det fel att ha skolavslutningar i kyrkor.

Observera att skolavslutningar gärna får firas i kyrkans lokaler med då ska inga präster få delta (med undantag om de kommer i egenskap av förälder). Kyrkan är en vacker plats trots att det hänger ett lik på väggen (Jesus)och på mindre orter kanske det inte finns lämpliga lokaler att nyttja.

Skolan ska vara en neutral plats där religionen inte påverkar arbetet och inga elever eller medarbetare i skola ska känna sig exkluderade på grund av sin tro. Det finns risk att de blir exkluderade om skolan väljer att genomföra en religiös ceremoni under aktiviteter som elever deltar.

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

2 kommentarer:

Min åsikt är att skolavslutningen är en kär tradition för många som man gärna inte vill ändra på. Det är inte nåt fel på att ha avslutningen i kyrkan, vår präst drog liknelser med Independence day. Men alla har ju rätt till en åsikt. Att alla traditioner ska försvinna är tråkigt, tänk när Julen påsken midsommar med mera försvinner.

Traditioner är bra men man får inte glömma att allt förändras och så även traditioner. Det viktiga med skolan är att den ska vara icke-konfessionell. Och enligt tradition är vi svenskar lojala mot lagar och förordningar, så därmed vet vi att skolavslutningar ej ska genomföras i kyrkor.