Senaste Kommentarerna

lördag 8 oktober 2011

Högförräderi mot Sverige

I vårat land finns det människor som hatar allt det som Sverige står för. Dom hatar Sverige och dom hatar svenskarna. Dom hatar frihet och demokrati och på deras agenda står kaos, mord och anarki. Dom vill begränsa tryckfriheten och yttrandefriheten för att sanningar inte ska spridas samtidigt som de pumpar ut osanningar för att förvrida verkligheten till deras egna felaktiga och skeva perspektiv.

I alla länder finns det individer som är beredd att förråda sitt land. Förräderi kan ske med eller utan våld, vare sig det är personligt våld eller ödeläggelse av egendom, men dessa individer och de organisationer de är medlemmar i väljer helst det första alternativet då de i grund och botten har tappat sin moraliska kompass.

Jag läser att Svenska Motståndsrörelsen etablerar sig i Hudiksvall och sprider desinformation och osanningar för att få fler anhängare. Svenska Motståndsrörelsen är en nationalsocialistisk rörelse med tydliga rasistiska och nazistiska sympatier. Enligt stiftelsen Expo är Svenska Motståndsrörelsen Sveriges våldsammaste nazistorganisation.

Jag är glad över att SÄPO kartlägger och registrerar alla dessa individer för i framtiden kommer även vi i Sverige att utsättas för terrordåd men då inte från muslimska organisationer, utan från organisationer som Svenska Motståndsrörelsen.

Glöm inte det som inträffade på Utøya!

Mer om nazismens utbredning: AB 1, AB 2, AB 3

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: