Senaste Kommentarerna

måndag 28 juni 2010

Räkna med överraskningar

Nyheter som förebådar växande ekonomiska svårigheter duggar tätt. Nu senast gick Finlands banks chefdirektör Erkki Liikanen ut och varnade för att en bostadsbubbla är på väg att uppstå i Finland. Han hänvisade till uppgifter från Statistikcentralen enligt vilka priset på gamla bostäder det första kvartalet i år steg med 11 procent jämfört med motsvarande tid i fjol. I huvudstadsregionen var prishöjningen hela 15 procent.

Förklaringen till den här utvecklingen är låga räntor och ett litet utbud på bostäder till följd av svackan i bostadsbyggandet.

En annan som uttryckt oro för en överhettning är bostadsminister Jan Vapaavuori.

I fall bostadsbubblan spricker löper Finland risk att gå samma öde till mötes som Grekland, varnar för sin del Kaija Erjanti, chef för Finansbranschens Centralförbund. Det handlar enligt henne inte bara om stigande räntor, vilket de flesta bostadslånetagare räknat med i sina kalkyler. Till detta kommer att fastighetsskatten och avfallsavgifterna sannolikt stiger. Därtill är sämre avdragsmöjligheter av räntor på bostadslån att vänta.

Det som även kan bidra till att bostadsbubblan spricker är att Finland enligt EU-kommissionen redan 2011 borde skära ner sitt budgetunderskott från prognosticerade 4,1 procent av BNP till 3,0 procent. I pengar är det 1,6 miljarder euro.

Nedskärningar betyder att staten måste öka inkomsterna och/eller minska utgifterna. Det här betyder även kärvare tider för kommunerna som står för vård och omsorg, utbildning och andra viktiga samhällsfunktioner.

För att bilden inte ska bli för dyster bör man vara medveten om att åtminstone i ett längre perspektiv kan positiva överraskningar dyka upp. En dylik var Nokia som efter depressionen i början av 1990-talet poppade upp som ett världsledande företag inom mobiltelefonbranschen.

Risken är att finnarna blev så förblindade av Nokia, att dom försöker upprepa fenomenet. Någon har sagt att det är svårt att spå, i synnerhet framtiden. Det äger sin riktighet. Men ser man bakåt har det hänt saker som ingen kunnat förutspå, men som påtaglit påverkat utvecklingen.

Ett intressant perspektiv på oförutsedda händelser ger Nassim Nicholas Taleb, tidigare derivathandlare på Wall Street och numera professor i ämnet vetenskapen om det okända vid University of Massachusetts i Amherst. I sin färska bok "The Black Swan" (Random House) menar Taleb att de största förändringarna, inom allt från politik till ekonomi, nästan alltid är sådana som ingen kunnat förutse.

"The black swan" är en händelse som inget i det förflutna övertygande pekat på dess möjlighet, men som får en extremt stor inverkan. Efteråt försöker vi hitta rationella förklaringar till varför det otänkbara inträffade.

Exempel på svarta svanar är terroristattacken den 11 september 2001, isländska vulkanaskan som stoppade flyget, finanskrisen och nu senast oljekatstrofen i Mexikanska golfen.

Oförutsedda händelser behöver inte vara negativa till sin natur. Positiva svarta svanar är Berlinmurens fall, internet, Google och åtminstone i ett finländskt perspektiv Nokias framgångar efter den stora depressionen.

På sikt bör man räkna med överraskningar. I mitten av 1800-talet befarade många experter på basis av statistiska fakta att storstäderna på 1900-talet skulle drunkna i hästskit. Vi vet hur det gick.

Begreppet svart svan kommer för övrigt från att innan Australien upptäcktes var man i Europa övertygad om att alla svanar var vita. Upptäkten av en svart svan visar enligt Taleb en begränsning i vårt sätt att lära oss från vad vi har sett eller upplevt".

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: