Senaste Kommentarerna

måndag 9 november 2009

Att vinna betyder allt

Vi kommer att göra allt som krävs för att vinna och vi känner inget moraliskt ansvar bara vi vinner valet.Den moderata riksdagsledamoten Staffan Appelros (M) ser det som en skyldighet för moderaterna i Skåne att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och egentligen agerar de också fullständigt förnuftigt. Moderaterna vet vilka Sverigedemokraterna är och var deras intressen ligger.Moderaterna förstår vad som står på spel i denna kamp för herravälde över politiken. De förstår att vi är involverade i ett totalt krig mot sans och förnuft, och de är fast beslutna att vinna. Moderaterna är rationella människor. De gör allt som är fördelaktigt för dem själva.

Reaktioner:

0 kommentarer: