Senaste Kommentarerna

lördag 3 juli 2010

Nazismen på framtåg i Sverige

Alla medborgare har rätt att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund. Detta kallas kort och gott Religions- och trosfrihet och finns skrivet i Sveriges grundlag.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.


Sverigedemokraterna anser att religionsfriheten ska makuleras och de ska allsmäktigt få bestämma vilken/vilka religioner som medborgarna i Sverige ska kunna välja emellan.
Den 5 juli ska de nyttja den demokratiska frihet - som svenska förfäder har slagit hårt för och till och med offrat livet för - för att tala om att begränsa demokratin. Sverigedemokraterna ska under Almedalsveckan bjuda i den kontroversiella författaren Robert Spencer som driver ett korståg mot islam. Med detta vill man övertyga medborgarna att religionsfriheten inte inkluderar islam.

Sverigedemokraterna är snabba med att sprida negativ information om en person med utländsk härkomst är inblandad. Dagligen utsätts flickor för sexuellt ofredande i våra skolor då de kallas för horor och tafsas på. Detta sker dagligen på alla skolor i Sverige, med då det oftast är "svenskar" inblandade bryr sig Sverigedemokraterna inte sig om detta. Men så snart det är en "ensamkommande flyktingbarn" inblandad, slår Sverigedemokraterna på stora trumman och bloggarna fylls av artiklar om hur hemska dessa personer är och genast kopplas det ihop med islam.

Hoppas att Sverigedemokraterna möter på motstånd i Visby den 5 juli och att de inte får stå oemotsagda denna dag.

För 66 år sedan besegrades nazismen och en maskin som utrotade hela folk stoppades.
Idag 66 år senare hyllar man personer och partier som har samma ideologiska idéer som nazisterna hade och man har redan glömt vad rasismen kostade i människoliv.
Över 60 miljoner människor miste livet då.

Kanske är välden redo för ett nytt världskrig, men är man redo för vad det kommer att kosta i människoliv?

Det är lätt att hata för det kräver ingen ansträngning alls.

Läs dagliga nyheter om politik: Här, här, här, här

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

4 kommentarer:

Du har fel, SD vill inte förbjuda Islam. Däremot vill vi stoppa den pågående trend där samhället alltmer anpassar sig till Islam.

Islam är inte bara en religion utan en politisk ideologi. Du kan kritisera och motarbeta SD utan att för den skull vara mot åsiktsfrihet. Av samma anledning kan också vi kritisera och motarbeta Islams utbredning i Sverige utan att vara mpotståndare till religionsfrihet.

DEt är en sak att kritisera, en annan att vilja förbjuda.

"Islam är inte bara en religion utan en politisk ideologi."'

-------------------

Det är samma sak som att säga att "kristendomen är också en politisk ideologi"

Det finns religösa politiska ideologier i de flesta religioner.

Och?

Religionsfrihet innebär också rätten till frihet från religion. Religion är en privatsak som inte ska tvingas på någon medborgare. Därmed ska också religion och politik hållas åtskilda.

Jah Hollis: Jag håller med dig till punkt och pricka.

Erik H: Jag förväntade mig att höra ifrån dig. Du är verkligen på alerten, hur orkar du?

Erik - Islam är inte en politisk ideologi, det är en religion. Trots att jag själv är emot religion av all dess slag, så vill jag inte att en sjuhelvetes massa människor dras över samma kam och kallas för farliga, terrorister o.dyl. Och detta pga av några få ickesvenska, ickekristna rötägg.

Alla nationer mår bra av variation.

Vi i Italien klagar på araberna, men hade inte det varit för araberna hade vi inte befunnit oss där vi är idag (inte för att Italien är ett bra exempel, men trots allt)

Låt muslimerna vara ifred och börja tänka konstruktivt istället.

Alfredo